Ukraine

Ukraine by Sergey Kantsyrenko

National coordinators, data providers and other key supporters

National coordinators: Igor Gorban†1, Tatiana Kuzmenko1 , Yurii Strus2

Active national coordinator:

Tatiana Kuzmenko, e-mail: tatiana.kuzmenko@birdlife.org.ua

Main data providers: Mykhailo Banik1, Olexandr Bronskov2, Vitaly Grishchenko5, Ihor Shydlovskiy6, Mykola Veselskiy1, Maksym Gavrilyuk7, Yuriy Kuzmenko8

1Ukrainian Society for the Protection of Birds (USPB), 2State Museum of Natural History of NAS of Ukraine, 3V.N. Karazin Kharkiv National University, 4National Nature Park “Meotyda”, 5Kaniv Nature Reserve, 6Ivan Franko National University of Lviv, 7Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, 8Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine

Data sources and fieldwork years for EBBA2

The information is given in the table.

National atlas contributing to EBBA2

Will be published soon.

Acknowledgements

Fieldworkers:

Andriushchenko Yu., Atemasov A., Atemasov T., Banik M., Barabash R., Bashta A.-T., Bodnar V., Bokotey A., Bundziak P., Busel V., Buchko V., Chayka M., Chegorka P., Chernichko R., Davydenko I., Danylevych R., Deviatko T., Dzyziuk O., Dobrynskiy O., Domashevskiy S., Dorochov O., Drebet M., Dubovyk O., Diadicheva O., Fedun O., Franchuk M., Gaidash O., Gnatyna O., Godovanets B., Goncharov G., Gorban R., Gryniuk P., Ivashkiv I., Illinskiy S., Ilchuk V., Illiukha O., Khymyn M., Knysh M., Koliadzhyn I., Kuzio H., Kucherenko V., Kyiko A., Lystopadskiy M., Martyniuk V., Matveev M., Mateychyk V., Matviychuk O., Miskov A., Moskalenko Yu., Nadtochiy H., Novak V., Panchuk O., Pirkhal A., Pogranychniy V., Pokrytiuk L., Poliushkevych I., Ponomarenko O., Popenko V., Prokopenko S., Redinov K., Rudenko A., Sagaydak A., Shevtsov A., Simon A., Skilskiy I., Skliar O., Skyrpan M., Stadnytskiy I., Stankevych O., Statyva A., Syzhko V., Taranenko L., Tarasenko M., Vergeles V., Vetrov V., Vetrova O., Volontsevych V., Vysochyn M., Yablonovska-Grishchenko Ye., Yakovlev M., Yanenko V., Yatsuk Ye., Zhuravchak R.